A enerxía fotovoltaica é unha enerxía renovable que promove a redución das emisións de CO2, a autosuficiencia e a seguridade de suministro a precios competitivos.

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) establece un sistema de subvencións para apoiar proxectos de enerxía fotovoltaica impulsados ​​por particulares (personas físicas titulares de calquer inmueble de dereito residencial), comunidade e mancomunidades de veciños ou agrupacións de personas físicas sin personalidade xurídica situadas na comunidade autónoma galega.

A intensidad máxima da axuda será do 50% ata unha cuantía máxima por proxecto de 25.000€.

O plazo de presentación de solicitudes da axuda comeza o día 3 de marzo, ás 9.00 horas e finaliza o 1 de sullo de 2021.

Desde ISENER estamos á vosa disposición para tramitar a solicitude. ¡Contáctanos e te informaremos! Non perdas esta oportunidad.