A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publica hoxe no DOGA, as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para apoiar as entidades locais no cumprimento dos seus compromisos de adhesión o Pacto das Alaldías durante o ano 2020.

O Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía consiste no compromiso dos concellos signatarios de facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030 e reducir as emisións de CO2 no seu territorio en, polo menos, o 40 % a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovable.

Para alcanzar estes obxectivos, os municipios adheridos ao Pacto comprométense a redactar un Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES), nun prazo máximo de dous anos desde a data de adhesión.

Serán subvencionables os traballos de asistencia técnica para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES)

A data límite para executar o proxecto será o 30 de novembro de 2020. As entidades solicitantes poderán subcontratar a totalidade da actuación subvencionable, ata un máximo de:

Poboación concellosFinanciamento máximo
(IVE incluido)
Ata 2.000 habitantesAta 3.000 €
De 2.001 a 5.000 habitantesAta 4.000 €
De 5.001 a 10.000 habitantesAta 6.000 €
De 10.001 a 20.000 habitantesAta 9.000 €
De 20.001 a 50.000 habitantesAta 11.000 €
De 50.001 a 100.000 habitantesAta 15.000 €
Máis de 100.001 habitantesAta 20.000 €

O prazo de presentación de solicitudes remata o 14 de Xuño, pero as subvencións resolveranse por orde de rexistro de entrada das solicitudes presentadas, así que non hai tempo que perder!

Contactanos e coñece o noso Servizo de Asistencia Técnica para elaboración do PACES!