Mediante o deseño e implementación de estratexias e tecnoloxías enerxéticas sustentables ISENER aportar valor ás organizacións comprometidas coa responsabilidad social e a sustentabilidade.

O obxetivo da intervención é mellorar a eficiencia enerxética, incrementar o uso de enerxías renovaveis; así como mitigar e compensar os impactos sociais e ambientais residuais. A metodoloxía de ISENER inclue 3 Fases:

 • FASE 1: IDENTIFICACIÓN
  • Auditoría Enerxética: A auditoría enerxética é un procedemento para obter información dos consumos enerxéticos nunha instalación, establecemeento ou localización, identificando e valorando as posibilidades de aforro de enerxía dende o punto de vista técnico e económico
  • Avaliación da Pegada de Carbono Enerxética e doss impactos sociais contextuais relacionados co consumo de enerxía
 • FASE 2: PLANIFICACIÓN
  • Elaborar un plan de sostibilidade enerxética integrado na estratexia de Responsabilidade Social Corporativa das organizacións e en liña coa situación, o calendario eo orzamento dos nosos clientes. Utilizamos os Obxetivos de Desenvolvemento Sustentable para identificar aqueles en que a organización ten máis impacto e traducir eses obxectivos en obxectivos integrados na estratexia da organización. O plan ten como obxectivo reducir e compensar a pegada de carbono relacionada co consumo de enerxía, así como o impacto social relacionado. As medidas propostas significarán un aforro económico e terán un retorno e taxa de retorno que garantan a sustentabilidade económica do mesmo. Ademais, propoñeranse medidas de compensación de impactos para os impactos residuais. Aconsellamos na definición de obxectivos específicos, indicadores, fontes de verificación e responsables do seguimento do plan dentro da organización. Identificamos as principais medidas priorizadas para o seu potencial para reducir e compensar os impactos e establecer un plan de acción para a súa implementación. A compensación das emisións de CO2eq está baseada na contribución voluntaria dunha cantidade económica de diñeiro proporcional ás toneladas de CO2eq emitidas e que aínda non se puideron reducir durante un período de tempo específico. Esta contribución económica está destinada a proxectos que reducen ou absorben as emisións de CO2eq.

   Os proxectos de compensación que planea desenvolver ISENER terán o dobre obxectivo de loitar contra o cambio climático e a pobreza utilizando a enerxía como vector de transformación.

 • FASE 3: IMPLEMENTACIÓN
  • Formación
  • Asistencia técnica na implementación
  • Asesoramos na comunicación das accións implementadas e o seu impacto positivo