Creemos que o coñecemiento non é poder (suposto tradicional), sinon unha expresión da responsabilidade comun polo bienestar colectivo. 
O noso compromiso é promover a implicación da ciudadanía na consecución do Obxetivo de Desenvolvemento 7 da Axenda 2030.  

En palabras de Arnau Queralt, Director do Consello Asesor para o Desenvolvemento Sostible de Cataluña (CADS): “ Todos os paises queren aplicar a Axenda, pero non saben como facelo. Os retos son evidentes e non podemos postergar a acción”.

Queremos que a ciudadanía poda reapropiarse do seu poder para formar parte da solución frente ó Cambio Climático. Para eso, desenvolvemos -en colaboración con outras organizacións – Cursos e Talleres donde transmitimos conceptos e ferramentas vinculadas á sustentabilidade enerxética, enerxías renovaveis e eficiencia enerxética.