Formamos axentes da Transición Enerxética a través de Cursos e Talleres onde transmitimos conceptos e ferramentas vinculadas á sustentabilidade enerxética, enerxías renovábeis e eficiencia enerxética.

Desenrolamos, en colaboración con outras organizacións accións de sensibilización á cidadanía para promover a súa implicación na promoción do Obxectivo de Desenvolvemento Sustentábel 7 da Axenda 2030 de Nacións Unidas.
 

“Todos os países queren aplicar a Axenda, pero non saben cómo facelo.

Os retos son evidentes e non podemos postergar a acción”

 Arnau Queralt, Director del Consejo Asesor para o Desenvolvemento Sostible de Cataluña (CADS)