Axudamos ás empresas a definir estratexias e implementar políticas enerxéticas que garantan a eficiencia e o mínimo impacto social e ambiental, favorecendo a competitividade e a relación con clientes, financiadores e demais grupos de interese.