Si estas interesado en establecer unha nova relación entre a enerxía e a túa organización, facilitámosche o camiño para pasar dun uso pasivo da enerxía a entendela, xestionala, xerala e desfrutala. Poderémosche aportar valor se es ou formas parte de:

    • Empresas e organizacións no ámbito nacional comprometidas co desenvolvemento sustentable, a responsabilidade social e a mellora da competitividade

    • Universidades e Escolas de Negocios que consideren engadir valor os seus programas de formación e de investigación nas áreas do noso traballo.

    • Organizacións sen Ánimo de Lucro (ONGs, Institucións relixiosas, Fundacións, entre outras) que demanden apoio para a preparación de propostas, implementación de proxectos no ámbito do acceso á enerxía.

    • Consumidores e asociacións de consumidores interesados en promover un desenvolvemento sustentable.

    • Calquera outra persoa, empresa, ou institución e organización á que lle podamos servir de apoio para desenrolar e promover actuacións e organizacións rendibles, responsables e sustentables.