Segundo datos do PNUD (Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento) 1,3 Mil Millóns de persoas en todo o mundo viven sen electricidade, e segundo a OMS3 Mil Millóns seguen cociñando e aquecendo os seus fogares con combustibles sólidos (madeira, residuos agrícolas, carbón vexetal e mineral e excrementos de animais), en lumes abertos e en cociñas con fugas. Na súa maioría son persoas pobres que viven en países de ingresos baixos ou medianos. O 70% dos territorios con menor acceso á electricidade están no sur do continente africano A ausencia de infraestruturas para acceder á electricidade e instalacións adecuadas para cociñar e a falta de capacidade para satisfacer as necesidades enerxéticas básicas ten numerosos impactos negativos na vida das persoas e no medio ambiente. En moitas zonas, a busca de leña e combustible ten causado unha deforestación de enormes proporcións. O acceso á enerxía aporta numerosos beneficios nas seguintes áreas:
    • Educación:
     • Reduce tarefas do fogar e permite dispor de máis tempo para ir á escola.
     • Ofrece a posibilidade de estudar pola noite
     • Permite aceso a computadores, radio e televisión
    • Saúde e Atención Sanitaria:
     • Mellora a calidade da atención: permiten estender horario e subministrar vacinas e medicamentos refrixerados.
     • Mellora a saúde:
      • facilita o aceso á auga potable e saneamento (bombeo de auga)
      • reduce riscos debidos á colleita e uso de combustibles fósiles
    • Crecemento económico
     • xerar novos emprendementos (novos produtos e servizos)
     • ampliar horarios comerciais
    • Maior seguridade (iluminación pública)
    • Igualdade de xénero
O acceso ós servizos de enerxía é condición para alcanzar o desenvolvemento humano (a nivel persoal, nacional e global).